Skip to content

O projekcie

Wprowadzenie do Projektu Skieruj Pacjenta

Pilotaż nowatorskiej usługi w opiece zdrowotnej: Projekt „Skieruj Pacjenta” jest przełomowym krokiem w kierunku poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Inicjatywa ta, stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby pacjentów oraz systemu zdrowotnego w zakresie efektywniejszego wykorzystania kompetencji farmaceutów. Naszym celem jest stworzenie modelu, w którym farmaceuci będą pełnić bardziej znaczącą rolę w procesie leczenia i doradztwa, co przyczyni się do lepszego zarządzania terapią pacjentów.

the medicine recipe the tablet 6606111

Poprawa jakości opieki farmaceutycznej

:Głównym celem projektu „Skieruj Pacjenta” jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług farmaceutycznych dla pacjentów w całej Polsce. Dążymy do tego, by każdy pacjent miał łatwy dostęp do profesjonalnej porady farmaceuty, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nasze działania koncentrują się na edukacji pacjentów w zakresie prawidłowego stosowania leków, co jest kluczowe dla efektywności leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej.

Wsparcie dla farmaceutów i rozwój zawodowy:

Projekt „Skieruj Pacjenta” nie tylko zwiększa świadomość społeczną na temat roli farmaceuty, ale również oferuje wsparcie dla profesjonalistów tego sektora. Poprzez szkolenia, warsztaty i materiały edukacyjne, dajemy farmaceutom narzędzia niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Wspieramy rozwój zawodowy farmaceutów, co przekłada się na wzrost jakości opieki nad pacjentami.

test tubes laboratory medical 7582098

Zaangażowanie i współpraca kluczowych instytucji

Projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy ze strukturami zdrowia, polskimi towarzystwami oraz lokalnymi placówkami opieki zdrowotnej. Jego implementacja jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony UE, co świadczy o międzynarodowym uznaniu i znaczeniu tej inicjatywy. Zespół projektowy składa się z doświadczonych farmaceutów, lekarzy oraz specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego, którzy wspólnie pracują nad opracowaniem optymalnych rozwiązań.

Metodyka i Implementacja Projektu

Innowacyjne podejście do opieki farmaceutycznej: W ramach projektu „Skieruj Pacjenta” stosujemy nowoczesne metody pracy, które obejmują indywidualne konsultacje farmaceutyczne, zarządzanie terapią lekową oraz monitorowanie i ocenę skuteczności leczenia. Dzięki temu pacjenci otrzymują spersonalizowaną opiekę, dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Zastosowanie technologii i narzędzi cyfrowych: Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym systemy informatyczne i aplikacje mobilne, co umożliwia lepszą koordynację opieki oraz efektywniejszą komunikację między farmaceutami a pacjentami. Narzędzia te pozwalają na śledzenie postępów pacjentów i zapewniają łatwy dostęp do ich historii medycznej oraz planów terapeutycznych.

new life consciousness god reality 2458282

Wpływ Projektu na System Ochrony Zdrowia

Optymalizacja kosztów leczenia i obniżenie obciążeń dla systemu zdrowia: Projekt „Skieruj Pacjenta” przyczynia się do optymalizacji wydatków na leczenie. Dzięki efektywniejszemu zarządzaniu terapią lekową, możliwe jest zmniejszenie liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich, co przekłada się na oszczędności dla systemu ochrony zdrowia.

Podniesienie jakości życia pacjentów i poprawa efektywności leczenia: Centralnym punktem projektu jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez zapewnienie im dostępu do specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej. Umożliwia to pacjentom bardziej świadome korzystanie z leków i przyczynia się do poprawy efektywności ich leczenia.

diabetes sugar blood glucose 1270346