O usłudze farmaceutycznej Skieruj Pacjenta

USŁUGA FARMACEUTYCZNA

Skieruj Pacjenta

W ostatnim dziesięcioleciu apteka ogólnodostępna w Polsce doskonale wykonuje rolę przede wszystkim dostawcy leków. Nadszedł czas, aby dać polskim aptekom narzędzia, które zmienią percepcję zawodu farmaceuty i apteki w Polsce.

Zawód farmaceuty ewoluował od dawna. Kiedy większość leków na receptę zaczęła być produkowana przez fabryki i zdecydowana większość przepisywanych preparatów to tabletki, kapsułki lub paczkowane leki wytwarzane przez producentów farmaceutycznych, apteki na całym świecie wdrożyły różne poziomy technologii i automatyzacji, które pozwalają farmaceutom na dodatkowe czynności w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej, poprawiają efektywność i dokładność oraz kontrolują koszty prowadzenia apteki.

W wielu środowiskach aptecznych ten czas jest używany do wydawanie większej liczby recept, co jest często rozważną i najbardziej opłacalną opcją. Inne zastosowania umiejętności farmaceutów obejmują wdrożenie nowoczesnych usług farmaceutycznych, takich jak na przykład „Skieruj Pacjenta”.

Skieruj Pacjenta to nowatorska, dostarczona przez farmaceutę, działalność wspierająca zdrowie publiczne populacji.

Czas trwania

Pilotaż usługi farmaceutycznej Skieruj Pacjenta jest prospektywnym i środowiskowym badaniem interwencyjnym, przeprowadzanym przez okres 12 miesięcy od stycznia 2019 do grudnia 2019.

Cel pilotaĹźu

Uruchomienie, ewaluacja i przetestowanie usługi farmaceutycznej w zakresie badania stanu zdrowia Polaków po skierowaniu pacjenta przez aptekę do laboratorium na badanie.

Dla kogo?

W usłudze farmaceutycznej brani pod uwagę są pacjenci przyjmujący leki związane z: cukrzycą, nadciśnieniem, endometriozą, zwyrodnieniem stawów czy chorobą Leśniowskiego-Crohna.
01

Wyraź chęć

Wskaż farmaceutów z aktywnym prawem do wykonywania zawodu, którzy będą odpowiedzialni za projekt z ramienia apteki.
02

Uzyskaj uprawnienia

Przejdź szkolenie on-line lub bezpośrednio na uniwersytecie, a następnie podejdź do egzaminu certyfikującego.
03

Przygotuj aptekę

Przystosuj stanowisko pracy w aptece do realizacji zadań w ramach usługi farmaceutycznej i rozpocznij działanie!

Patronat

Naczelna Izba Aptekarska
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
Związek Zawodowy Pracowników Farmacji

Współpraca strategiczna

UKSW
UMK w Toruniu
Piktorex
Gdański Uniwersytet Medyczny