ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Poniższy adres prosimy wykorzystywać do wysyłania raportów i dokumentów związanych z projektem.

Adres korespondencyjny

Dr n. farm. Piotr Merks
Wydział medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. WĂłycickiego 1/3, budynek 21, pok. 201
01 - 938 Warszawa

Email

p.merks@uksw.edu.pl