Dr n. farm. Piotr Merks

Dr n. farm. Piotr Merks

Wykładowca akademicki, wieloletni praktyk w Polsce i za granicą, działacz.

Adiunkt, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej, Prezes Piktorex Sp. z o.o, z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Posiada międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Przez ponad 10 lat pracował w branży farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne. Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Europejskie Związki Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPHEU), Angielskie Związki Zawodowe (PDA). Członek Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej (Sekcja Współpracy Zagranicznej). Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji.

Dr hab. med. Miłosz Jarosław Jaguszewski

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jarosław Jaguszewski

Utytułowany kardiolog, naukowiec, redaktor naczelny.

FESC, dyrektor ds. naukowych Piktorex Sp. z o.o., absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), lekarz, dwukrotny stypendysta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation; odbył wiele staży zagranicznych, w tym m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu oraz na Uniwersytecie Charite w Berlinie, obecnie pracownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed. Kierownik i badacz wielu projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, laureat nagród przyznawanych w Polsce i za granicą. Członek wielu konsorcjów naukowych pracujących nad projektami o potencjale naukowo-wdrożeniowym. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny oraz farmacji społecznej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, włączając New England Journal of Medicine. Aktywny recenzent, edytor wielu czasopism naukowych. Członek wielu towarzystw naukowych, włączając Polskie-, Europejskie- oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Obecnie Redaktor Naczelny Cardiology Journal, prestiżowego czasopisma naukowego umieszczonego na liście filadelfijskiej.

Dr n. hum. Tomira Chmielewska-Ignatowicz

Dr n. hum. Tomira Chmielewska-Ignatowicz

Wykładowca akademicki, manager w sektorze usług medycznych, szkoleniowiec.

Adiunkt, Wydział Lekarski. Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wieloletnia wykładowczyni Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, manager w sektorze usług medycznych z ponad 16-letnim doświadczeniem, kierownik Oddziału Centrum Medycznego CMP Wilanów w Warszawie, trener i szkoleniowiec z zakresu komunikacji personelu medycznego z pacjentami, zarządzania w służbie zdrowia, marketingu i PR w usługach medycznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym m.in. monografii: „Komunikacja lekarza z pacjentem onkologicznym w życiu i w serialu.”, uczestniczka wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji. Zainteresowania: kulturowe i społeczne aspekty zdrowia i choroby, komunikacja lekarz-pacjent, promocja zdrowia, psychoonkologia.

Dr n. o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman

Dr n. o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman

Wykładowca akademicki, położna, specjalistka w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego.

Wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie onkologii, ginekologii oraz współautorka monografii „Podstawy pielęgniarstwa”. Redaktor tematyczny w czasopiśmie Pielęgniarstwo Polskie oraz recenzent dla polskich i zagranicznych czasopism naukowych, m.in. Journal of Cancer czy Journal of Diabetes Investigation,
Członek Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.
Zainteresowania: onkologia, ginekologia, promocja zdrowia oraz profilaktyka nowotworów złośliwych.

Mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

Mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

Kierownik apteki.

Moja praca jest moją pasją, a pacjenci wracający do apteki, zadowoleni z porady i jakości obsługi, są tego dowodem. Cały czas poszerzam swoją wiedzę dotyczącą opieki farmaceutycznej, zarządzania apteką oraz ludźmi. Uczestniczę w projektach mających na celu aktywizowanie kobiet, organizuję szkolenia dla przedszkolaków oraz seniorów, piszę artykuły prozdrowotne. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i piszę pracę pod okiem prof. Marcina Czecha.