Aby uzyskać wynagrodzenie, konieczne jest systematyczne wypełnianie i odsyłanie raz w miesiącu dokumentacji usługi opieki farmaceutycznej „Skieruj Pacjenta”.
Pobierz tutaj: PDF

Plakat projektu - pobierz tutaj: PDF

Instrukcja obsługi OPFARM Soft Nowa - pobierz tutaj: PDF

Formularz zgody na udział w badaniu "Skieruj Pacjenta" i na przetwarzanie danych osobowych - pobierz tutaj: PDF